PRZYPADKI MEDYCZNE

WCZESNA IMPLANTACJA Z SZABLONEM ICX-MAGELLAN

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. DENT. KONRAD KORNILUK
STOMATOLOGIA KORN-MED W ZABRZU

OPIS PRZYPADKU

Przypadek dotyczy 42 letniego ogólnie zdrowego mężczyzny, nie przyjmującego żadnych leków. Wykonano badanie tomograficzne CBCT szczęki i żuchwy.
U pacjenta stwierdzono zaawansowaną chorobę przyzębia, część zębów była paradontalna w 2. stopniu rozchwiania.

Do usunięcia zakwalifikowano zęby 36,35,34,33,32,31,41,42,43,44,46. Zaplanowano zabieg wszczepienia 6 implantów ICX celem odbudowy utraconych zębów.
W ramach przygotowania przed zabiegiem wszczepienia implantów wykonano kiretaż łuku górnego. Ze względu na liczne złogi oraz stan zapalny przyzębia w dolnym łuku zdecydowano o rozłożeniu leczenia na 2 etapy. Pierwszym etapem była ekstrakcja zębów: 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 46 z zaopatrzeniem pacjenta protezą natychmiastową. Pacjent użytkował protezę przez okres 2 tygodni, po czym wykonano CBCT szczęki górnej i żuchwy wraz ze skanem protezy dolnej celem przygotowania szablonu implantologicznego. Przy wykorzystaniu systemu komputerowego ICX-MAGELLAN zaplanowano zabieg wszczepienia 6 implantów ICX celem odbudowy utraconych zębów.
Zabieg wykonano w znieczuleniu miejscowym. Szablon przymierzono w ustach, a następnie umocowano go pinami. Zabieg wykonano bezpłatowo. Na pierwszym etapie usunięto lokalnie śluzówkę przy użyciu sztancy. Następnie wykonano łoża pod implanty zgodnie z protokołem producenta. Implanty zaopatrzono śrubami gojącymi. Łączny czas zabiegu wynosił zaledwie 1 godzinę. Wykonano zdjęcie panoramiczne celem kontroli poprawności wykonania zabiegu. Dostosowano protezę pacjenta. Kontrolę przeprowadzono 3 dni po zabiegu . Pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości.

Wnioski:

Obecnie dzięki powszechnemu użyciu tomografii komputerowej planowanie zabiegów jest dużo bardziej przewidywalne. Dzięki rozwojowi komputerowych systemów do nawigacji zabiegi stały się bezpieczne. Dodatkową zaletą jest skrócenie czasu zabiegu, a także mniejsze dolegliwości bólowe po zabiegu. Przygotowany szablon był bardzo dobrze dopasowany i stabilny. Zamontowane tuleje spowodowały, że tor wprowadzenia implantów był jednoznaczny.
W niektórych przypadkach ze względu na anatomię wyrostka implanty musiały być dokręcone z ręki, nie stanowiło to jednak problemu ze względu na wcześniejsze przygotowanie łoża.

PLANOWANIE

ZABIEG