BAZA WIEDZY

FILMY

Profesjonalne produkcje filmowe z zabiegów implantologicznych z wykorzystaniem systemu ICX, to doskonała forma wsparcia promocji Twojego gabinetu!

Zabieg implantacji

Zabieg implantacji z użyciem szablonów ICX Magellan, z natychmiastowym obciążeniem implantów mostem tymczasowym, przykręcanym.

Zobacz

Implantacja z szablonem

Implantacja z użyciem szablonu, rejon 36 37 47 (lek. stom. Hanna Lompart – Kwapiszewska)

Zobacz

Implantacja z ICX-Magellan

Implantacja szczęki i żuchwy z wykorzystaniem szablonu ICX-Magellan (lek. stom. Paweł Poniatowski i lek. stom. Katarzyna Drozdowska)

Zobacz

Implantacja natychmiastowa

Film przedstawia zabieg implantacji natychmiastowej, wykonany u pacjenta (22 lata), który w wyniku urazu doznał wieloodłamowego złamania zęba 21 części koronowej i korzeniowej. Zabieg wykonano bezpośrednio po ekstrakcji z zastosowaniem techniki „socket shield” i jednoczesnego wolnego przeszczepu CTG z podniebienia.

Zobacz

I Sympozjum Implantologiczne ICX

Sympozjum implantologiczne ICX to międzynarodowe wydarzenie branżowe, którego pierwsza edycja miała miejsce 29 września 2018 r. w Warszawie.

Zobacz

II Sympozjum Implantologiczne ICX

W dniu 28.09.2019 r. w warszawskim hotelu Marriott miała miejsce 2. edycja Sympozjum Implantologicznego ICX. Wśród gości: dr Frank Zastrow, dr Tim Nolting, prof. Peter Maurer, lek. dent. Jerzy Szymczak oraz Mateusz Wyciślik – Zdrowy Marketing.

Zobacz

Planowanie w ICX-Magellan

Film instruktażowy z obsługi programu ICX-MAGELLAN. Przykład planowania z danymi TK + STL żuchwy (model oraz waxup). Braki skrzydłowe lewa i prawa strona.

Zobacz

Procedura dual-scan

Film instruktażowy z obsługi programu ICX-MAGELLAN. Przykład planowania z wykorzystaniem procedury dual scan (TK pacjenta z odpowiednio przygotowaną protezą i samej protezy). Całkowicie bezzębna żuchwa.

Zobacz

Implant ICX-MINI 2.9

Przedstawiamy spektrum możliwości klinicznego wykorzystania implantu ICX-MINI 2.9

Zobacz