NASZE PRODUKTY

ICX-IMPERIAL

ICX-Imperial to nowoczesna koncepcja leczenia implantologicznego, dająca lekarzowi „wszystko w jednym rozwiązaniu”. System leczenia składa się z modułów planowania zabiegu przy użyciu programu ICX-Magellan, szablonów implantologicznych ICX, a także prefabrykowanych indywidualnych elementów tymczasowych ICX-Smilebridge.

Na podstawie precyzyjnych trójwymiarowych danych, w połączeniu z wiedzą techniczną i symulacją komputerową położenia implantów, możliwe jest zaplanowanie złożonych zabiegów, np. wszczepienia natychmiastowego implantów po usunięciu zębów lub po odbudowie kości oraz za-proponowanie pacjentowi natychmiastowych tymczasowych rozwiązań. Podstawowa stabilizacja pierwotna implantu (³ 35 Ncm) oraz zblokowanie implantów (przy wykorzystaniu mostów przykręcanych) muszą zostać zapewnione.

ICX-IMPERIAL DOSTĘPNY JEST W SMILE BOX, A JEGO KORZYŚCI ZE STOSOWANIA W PORÓWNANIU Z DOTYCHCZASOWYMI ZABIEGAMI IMPLANTOLOGICZNYMI TO:

  • Całkowita pewność diagnostyczna, dzięki obrazowaniu 3D,
  • Przewidywalne wyniki, dzięki oprogramowaniu do planowania implantów 3D,
  • Unikanie dodatkowych operacji,

  • Skrócony czas leczenia i operacji implantologicznej,
  • Mniejszy obrzęk pooperacyjny u pacjenta,
  • Zęby stałe po operacji* odpowiadające życzeniom pacjenta pod względem funkcji i estetyki.

*pod warunkiem wystarczającej stabilności pierwotnej

Z ICX-IMPERIAL MOŻESZ PRZEPROWADZIĆ ZABIEG BEZPIECZNIE, SZYBKO I ZGODNIE Z PLANEM, UMIESZCZAJĄC TYMCZASOWĄ PROTEZĘ PRZYKRĘCANĄ NA 4 / 6 IMPLANTACH ICX.

Korzystając z tej koncepcji otrzymasz:

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ICX-IMPERIAL W PORÓWNANIU Z DOTYCHCZASOWYMI ZABIEGAMI IMPLANTOLOGICZNYMI:

Cyfrowa tomografia objętościowa (DVT) lub CBCT to trójwymiarowe zdjęcie rentgenowskie czaszki lub jej częściowych obszarów. Dzięki rozwiązaniom ICX-Imperial, wszystkie ważne informacje z obrazu DVT łączą się i pozwalają na dokładne zaplanowanie nowego uzębienia pacjenta.

Całe badanie zajmuje mniej niż 10 minut, natomiast samo wyznaczenie przebiegu operacji nie trwa dłużej niż 20 sekund.

Dzięki ICX-Imperial możesz wirtualnie zaplanować implanty i przenieść te informacje rozmieszczone na dedykowanym szablonie implantologicznym ICX do jamy ustnej pacjenta, w celu wykonania bezpiecznej implantacji. Dzięki szczegółowemu planowaniu z wyprzedzeniem, czas zabiegu także ulega znacznemu skróceniu.

Do badania CBCT polecamy urządzenie Acteon X-MIND TRIUM, w pełni kompatybilnym z ICX-Magellan nowatorskim systemem do obrazowania cyfrowego zaprojektowany w sposób umożliwiający rozbudowę podstawowej jednostki panoramicznej 2D do wersji z ramieniem cefalometrycznym (na prawą lub lewą stronę) oraz do wersji z obrazowaniem CBCT/3D uzyskując ostatecznie 3 rozwiązania w 1 urządzeniu.

X-MIND TRIUM w wersji CBCT/3D umożliwia wykonanie badań na potrzeby wszelkich zabiegów stomatologicznych, gwarantując minimalne promieniowanie dla pacjenta, dzięki możliwości szerokiego wyboru pola obrazowania.

POZNAJ NIEKTÓRE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ICX-IMPERIAL – WG KONCEPCJI „NOWE ZĘBY W JEDEN DZIEŃ”

O indywidualną kalkulację danego przypadku zapytaj naszego konsultanta:
+48 32 767 70 70 / +48 32 767 55 66 / info@icx.com.pl