PRZYPADKI MEDYCZNE

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH W SZCZĘCE PRZY POMOCY SZABLONU ICX-MAGELLAN I KASETY DO NAWIGACJI ICX SAFETY-GUIDE

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: DR N. MED. MARCIN GOŁĘBIOWSKI
ART-DENTICA W ZDUŃSKIEJ WOLI

OPIS PRZYPADKU

Do gabinetu zgłosił się pacjent lat 68 w celu odbudowy zębów oraz uzupełnieniu braków międzyzębowych w żuchwie oraz braków skrzydłowych w szczęce. W żuchwie zaplanowano i wykonano korony oraz mosty złożone(metalowo-porcelanowe) na zębach własnych. W szczęce zaplanowano leczenie implantoprotetyczne. W badaniach diagnostycznych stwierdzono znacznie podwyższony poziom cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów, skierowano do lekarza prowadzącego celem leczenia. Po 3 m-cach leczenia i sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych zaplanowano leczenie.
Zdecydowano o pozostawieniu zębów 21,22,23; ze względu na deficyt tkanki kostnej w odcinku bocznym strony lewej: 2-3 mm do dna zatoki szczękowej oraz strony prawej w zakresie 12-14 niedobór zarówno w wymiarze poziomym (3,5 mm szerokości) jak i pionowym oraz 1 mm do dna zatoki szczękowej prawej zaplanowano zabiegi augmentacyjne.
W pierwszej kolejności wykonano zabieg sinus lift strony prawej metodą otwartą wraz z augmentacją wyrostka zębodołowego w wymiarze poziomym na odcinku 12-14. Użyto w tym celu materiał kościozastępczy z rodzaju Xenograft oraz błony kolagenowej o długim czasie resorbcji. Po 2 m-cach wykonano zabieg sinus lift strony lewej.
Po 6 m-cach wykonano CBCT celem kontroli zabiegów augmentacyjnych oraz przygotowaniu szablonu do zabiegu wszczepienia implantów. Wykonano również wycisk szczęki i żuchwy, których modele zeskanowano, uzyskano pliki STL. Następnie wspólnie z projektantem z centrum ICX Magellan po merytorycznej i owocnej dyskusji online zaprojektowano szablon planując implanty w lokalizacjach 16,15,13,11,24,26.

Zabieg wykonano w znieczuleniu miejscowym, po przymiarce szablonu, który był perfekcyjnie spasowany przytwierdzono go za pomocą dwóch poprzecznych pinów mocujących. Po wszczepieniu implantów ICX, zdjęciu szablonu, implanty zaopatrzono śrubami gojącymi. Nie było konieczności zastosowania szycia pozabiegowego. Dzięki jakości szablonu zabieg przebiegł sprawnie i przewidywalnie bez niepotrzebnych i nieprzewidzianych sytuacji.
Z perspektywy operatora, przydatność szablonu ICX Magellan oceniam bardzo wysoko, użycie go spowodowało znaczące przyspieszenie zabiegu oraz uczyniło zabieg przewidywalnym. Na kontroli pozabiegowej moją uwagę zwróciło bardzo dobre gojenie ran pozabiegowych a w zasadzie ich brak.
WNIOSKI
Niewątpliwe nieocenioną korzyścią z dynamicznego rozwoju stomatologii cyfrowej jest możliwość precyzyjnego pozycjonowania implantów w trójwymiarowej rekonstrukcji tkanki kostnej pacjenta uzyskiwanej dzięki cyfrowej diagnostyce za pomocą CBCT.
Istnieje mnóstwo systemów nawigacji, kluczowym aspektem sukcesu ich zastosowania jest ich precyzja wykonania, która przekłada się na bezpieczeństwo i przewidywalność przeprowadzonego zabiegu. Oczywiście nie bez znaczenia jest fakt przyspieszenia procedur zabiegowych, oraz ograniczenie traumatyzacji tkanki miękkiej (zabieg przeprowadzony bezpłatowo).
Dzięki planowaniu cyfrowemu, jesteśmy w stanie zaprojektować i w laboratorium protetycznym przed zabiegiem wykonać tymczasowe uzupełnienie protetyczne.

PLANOWANIE

ZABIEG