PRZYPADKI MEDYCZNE

NATYCHMIASTOWA IMPLANTACJA SZCZĘKI POD PROTEZĘ TYMCZASOWĄ BEZ OBCIĄŻENIA

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: DR N.MED. JACEK BEDNARSKI
w PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ KODENT w CZĘSTOCHOWIE

OPIS PRZYPADKU

Wykonany przez nas przypadek dotyczy 74 letniej, ogólnie zdrowej kobiety (wykonane badania krwi nie wykazały odchyleń od normy). Pacjentka od lat zmaga się z chorobą przyzębia co doprowadziło do użytkowania protezy częściowej górnej oraz występowania uzębienia resztkowego. Dla pacjentki niezwykle ważne było utrzymanie diastemy pomiędzy siekaczami centralnymi górnymi które od lat jak to się wyraziła „są jej znakiem rozpoznawczym”. Pacjentce ze względu na złe rokowanie pozostałych zębów w szczęce górnej zaproponowano kompleksowe leczenie mające na celu przywrócenie prawidłowej funkcji narządu żucia oraz poprawienie estetyki. W tym celu pacjentce zaproponowano usunięcie pozostałych paradontalnie rozchwianych zębów oraz wykonanie implantacji z natychmiastowym obciążeniem. Wykonane badanie tomograficzne CBCT szczęki i żuchwy ujawniło bardzo duże zaniki kostne szczególnie w odcinku bocznym szczęki uniemożliwiające implantacje w tym obszarze bez procedur augmentacyjnych. Wyzwaniem również pozostawał zbyt cienki wyrostek w okolicy zębów 23-25. Zabieg podzielono na 2 etapy. W pierwszym etapie wykonano split wyrostka w okolicy 23-25 i wkręcono implanty ICX 3.3×10 mm oraz zaopatrzono śrubami zamykającymi i zaszyto.

W drugim etapie za pomocą programu komputerowego do zaplanowania umieszczenia implantów na podstawie zdjęcia CBCT w okolicy 14, 12, 11 po wcześniejszym usunięciu zębów 13, korzenia zęba 12 oraz zębów 11 i 21. Po zaplanowaniu położenia implantów wykonano szablon chirurgiczny do implantacji bez odsłonięcia płata. Zabieg wykonano w znieczuleniu miejscowym najpierw usuwając ząb 11, 21 i korzeń 12 i przy wykorzystaniu szablonu opartego o ząb 13 wprowadzono implanty 3.3 x10 mm w pozycję 14,12 i 11. Na samym końcu usunięto ząb 13. Pacjentkę ze względu na brak stabilizacji pierwotnej implantów nie zakwalifikowano do natychmiastowego obciążenia protezą górną. Rany poekstrakcyjne zaszyto. Pacjentka nie wymagała antybiotykoterapii ze względu na atraumatyczne usunięcie zębów i nieinwazyjne wprowadzenie implantów. Wykonano zdjęcie CBCT kontrolne po zabiegu. Zalecono bardzo oszczędne używanie protezy górnej przynajmniej przez pierwsze 30 dni po zabiegu oraz spożywanie diety półpłynnej. U pacjentki po okresie wgojenia implantów za 6 miesięcy planuje się stałe rozwiązanie protetyczne oparte na 5 implantach.

WNIOSKI:

Wykonany zabieg z zastosowaniem programu komputerowego do wspomagania planowania umieszczenia implantów w oparciu o zdjęcia CBCT potwierdza obecny trend w chirurgii stomatologicznej jak najmniej inwazyjnego i urazowego dla tkanek pacjenta zabiegu implantacji. Pozwala to w wielu przypadkach uniknąć znaczących dolegliwości pozabiegowych jak ból, obrzęk tkanek miękkich brak możliwości powrotu do pracy na drugi dzień. Niestety nie są one w stanie do końca przewidzieć stopnia stabilizacji pierwotnej implantu co może powodować konieczność zmiany zaopatrzenia protetycznego już w trakcie zabiegu. Ponadto pozycjonowanie szablonu chirurgicznego w przypadku braku zębów również pozostaje utrudnione ze względu na brak możliwości uzyskania referencyjnych punktów kostnych mocujących szablon do wyrostka zębodołowego kości zanim zostaną usunięte resztkowe zęby własne pacjenta. Pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie w pełni nawigowanej implantacji dzięki zastosowaniu markerów 3D na końcówki chirurgiczne oraz szablony chirurgiczne i śledzeniu ich przez kamery poprzez program komputerowy wizualizujący w czasie rzeczywistym położenie końcówki wiertła prowadzącego w kości w odniesieniu do zaplanowanego w 3D położenia ostatecznego implantu.

Opis przygotował prowadzący pacjenta lek.dent. Błażej Szczerbaniewicz (KODENT Częstochowa)

PLANOWANIE

ZABIEG