PRZYPADKI MEDYCZNE

NATYCHMIASTOWA IMPLANTACJA ICX-ACTIVE ŻUCHWY + PRACA TYMCZASOWA

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. DENT. WITOLD SIWEK
GABINET IMPLANT-DENT W ŻERKOWIE

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka zgłosiła się z powodu narastającego bólu i przewlekłego stanu zapalnego, wynikającego z destrukcji uzębienia w żuchwie. W okolicy zęba 42 duża torbiel korzeniowa. Podjęto decyzję o usunięciu zębów w zakresie od 45 do 41 oraz wyłuszczenia torbieli oraz natychmiastowej implantacji 4 implantów ICX Active.

Badanie histopatologiczne potwierdziło wstępne rozpoznanie  -torbiel. Ubytki kości zostały wypełnione za pomocą mieszanki allograftu i ksenograftu oraz założono błony zaporowe kolagenowe. Śródzabiegowo pobrano wycisk i rejestrację zwarcia. Implanty obciążono po upływie 3 dni od zabiegu.

Dalsze leczenie zaplanowane po upływie ½ roku.

PLANOWANIE

ZABIEG