PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON ICX-MAGELLAN IMPLANTACJA W ŻUCHWIE 3+1

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. DENT. JAN MARKOWICZ
GABINET M-DENTAL W SZCZECINIE

OPIS PRZYPADKU

Pacjent mężczyzna lat 65 zgłosił się do naszej kliniki celem leczenia implantoprotetycznego.

 1. Badanie CBCT przed rozpoczęciem leczenia.

Po badaniu wewnątrzustnym, badanie CBCT oraz analizie warunków zwarciowych na modelach diagnostycznych zaplanowano:

 1. Zabieg wszczepienia implantów w pozycjach 35,36,36 oraz 46
 2. Zabieg odbudowy wyrostka zębodołowego żuchwy w pozycji 35
 3. Wykonanie szyny repozycyjnej
 4. Podniesienie wysokości zwarcia
 5. Uzupełnienia stałe oparte na zębach własnych w łuku górnym
 6. Uzupełnienia stałe oparte na zębach własnych
 7. Uzupełnienia przykręcane oparte na implantach w łuku dolnym

Po wykonaniu badania tomografii komputerowej wykonano skan pobranych wcześniej modeli diagnostycznych oraz po analizie warunków anatomicznych zaplanowano zabieg chirurgiczny.

 1. Planowanie leczenia na bazie CBCT i skanów modeli diagnostycznych.

 1. Planowanie leczenia na bazie CBCT i skanów modeli diagnostycznych.

 1. Planowanie leczenia na bazie CBCT i skanów modeli diagnostycznych.

Następnie wykonano szablon chirurgiczny w oparciu o system ICX Magellan.

 1. Szablon chirurgiczny.

 1. Szablon chirurgiczny in situ.

Zabieg wykonano znieczuleniu miejscowym w oparciu o szablon chirurgiczny i system ICX Magellan.

 1. Pacjent podczas zabiegu z szablonem chirurgicznym.

 1. Pacjent podczas zabiegu z szablonem chirurgicznym.

Zabieg przebiegł bez większych komplikacji. Jedyną trudność stanowiło wprowadzenie implantu w pozycji 36, który ze względu na trudności techniczne wprowadzono bez użycia szablonu. W okolicy implantu 35 wykonano obudowę kostną przy użyciu kości własnej pacjenta pozyskanej w trakcie preparacji łoża dla pozostałych implantów.

Kontrola pozabiegowa 1 tydzień i 2 tygodnie po zabiegu wykazała prawidłowe gojenie się tkanek.

14 dni po zabiegu zdjęto szwy. Pacjenta zaopatrzono w szynę repozycyjną celem podniesienia zwarcia i ustabilizowania pozycji żuchwy względem szczęki. Leczenie protetyczne zaplanowano na ok. 3 miesiące po wykonaniu zabiegu.

PLANOWANIE