PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON ICX-MAGELLAN IMPLANTACJA SZCZĘKI + USUNIĘCIE RESZTKOWEGO UZĘBIENIA

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. DENT. JACEK DWORAK
KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENTAURUS W TORUNIU

OPIS PRZYPADKU

Pacjent 62 l. zgłosił się do Kliniki Dentaurus z powodu dyskomfortu w użytkowaniu obecnych uzupełnień protetycznych. Pacjent posiadał uzębienie resztkowe w szczęce (17,13,12,11,27) i bezzębną żuchwę.  Zęby które posiadał pacjent były w III stopniu rozchwiania – wskazana ekstrakcja zębów. Wąska szczęka z mocno wysklepionym podniebieniem niosła ryzyko słabego utrzymania protezy całkowitej. Zaproponowano wykonanie pracy ruchomej wspartej na implantach.

Wykonano badanie CBCT oraz skany wewnątrzustne skanerem 3shape. CBCT i skany przesłano do centrum projektowania szablonów ICX. Zaplanowano zabieg z wykorzystaniem szablonu implatnologicznego Magellan ICX. Szablon wsparto na zębach 17,11,21,27 oraz dodatkowo wykorzystano pin stabilizujący w okolicy 22.

Zabieg wykonano bezpłatowo w znieczuleniu miejscowym. Ze względu na warunki anatomiczne zdecydowano o wykonaniu sinusliftów w poz 15 i 25. Podniesienie zatoki wykonano z pomocą osteotomii. W pełnej nawigacji Magellan ICX, wprowadzono implanty w poz 13, 15, 23, 25. Ze względu na dobrą stabilizację pierwotną >30 Ncm założono natychmiastowo śruby gojące 4,7×6. Pozostałe zęby zostały usunięte. Wykonano kontrolną tomografię CBCT oraz OPG – pozycja implantów zgodna z wcześniejszym planem zabiegu.

Wykorzystanie nawigacji w implantologii jest przydatne w trudnych warunkach anatomicznych, ułatwia wprowadzenie implantów w prawidłowych osiach protetycznych, jak w zaprezentowanym wyżej przypadku wszystkie implanty wprowadzone są do siebie równolegle co znacząco ułatwi odbudowę protetyczną. Przy optymalnych warunkach anatomicznych możliwość wykonania zabiegu bezpłatowego znacząco zmniejsza dolegliwości bólowe i skraca czas rekonwalescencji Pacjentów.

PLANOWANIE

ZABIEG