PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON ICX-MAGELLAN IMPLANTACJA SZCZĘKI PO UTRACONYM MOŚCIE 12-23

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. STOM. MARCIN KORDECKI
NEW DENT W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

OPIS PRZYPADKU

Przypadek dotyczy 59 letniej kobiety zdrowej nie palącej, która zgłosiła się z powodu utraty mostu 12-23, który wsparty był na czterech implantach a do jego utraty doszło z powodu urazu.

Wykonano tomografię komputerową która posłużyła do zaplanowania i wykonania szablonu chirurgicznego. Z uwagi na kolizję tulei szablonu w okolicy 23 podjęto decyzję o wykonaniu zabiegu z podniesieniem płata.

W dniu zabiegu przymierzono wstępnie szablon, okazało się, że w międzyczasie doszło do złamania zęba 13. W znieczuleniu miejscowym odpreparowano płat pełniej grubości i wprowadzono 4 implanty i usunięto korzeń złamanego zęba 13.

Przymiarka szablonu.

Preparacja łoża implantów.

Wprowadzenie implantu.

Stan po wprowadzeniu implantów.

Zaszyte miejsce zabiegu.

WNIOSKI

Dzięki zastosowaniu szablonu chirurgicznego znacznie skrócono czas zabiegu i zmniejszono obszar objęty odpreparowaniem płata. Zaplanowano położenie implantów, które ma umożliwić estetyczną odbudowę protetyczną i dzięki szablonowi udało się osiągnąć zakładany efekt co potwierdziło zdjęcie rtg wykonane po zabiegu. Z obserwacji przeprowadzającego zabieg wynika, że zastosowanie szablonu redukuje ilość powikłań pozabiegowych, przyśpiesza czas gojenia i jest bardzo dobrze odbierane przez pacjentów.

PLANOWANIE

ZABIEG