PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON ICX-MAGELLAN IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA ŻUCHWY Z OBCIĄŻENIEM PRACĄ TYMCZASOWĄ ALL-ON-ICX

ZABIEG PRZEPROWADZIŁA: LEK. DENT. AGNIESZKA NOWIŃSKA
INDYWIDUALNA PRAKTYKA W GDAŃSKU

OPIS PRZYPADKU

OPIS PRZYPADKU

Przypadek dotyczy 68-letniej, ogólnie zdrowej kobiety.

Wykonano CBTC, z którego wynikało, iż pacjentka ma chorobę przyzębia. Zakwalifikowano wszystkie 11 zębów żuchwy do ekstrakcji.

Zaplanowano natychmiastową ekstrakcję wraz z zaopatrzeniem pacjentki 4 implantami ICX w celu wykonania pracy all on 4. Pacjentka nie zdecydowała się na większą ilość implantów ze względów finansowych. Zaprojektowano także i przygotowano protezę dolną tymczasową przykręcaną na czas gojenia, ponieważ pacjentka chciała uniknąć sytuacji braku uzębienia w dolnej szczęce.

Za pomocą komputerowego systemu nawigacyjnego 3D został zaprojektowany szablon opierający się na zębach pacjentki. Poszczególne zęby były usuwane w ustalonej z ekspertem ICX kolejności. Zabieg wykonano w znieczuleniu miejscowym.

Po sprawdzeniu prawidłowości osadzenia szablonu i nacięciu punchem śluzówki w wyznaczonych miejscach przez tuleje, zdjęto szablon w celu usunięcia wyciętej śluzówki. Następnie przytwierdzono ponownie szynę i kolejnymi wiertłami zaopatrzonymi w stopery rozpoczęto preparację łoża dla implantów.

Po przygotowaniu wszystkich miejsc implantacyjnych przystąpiono do wprowadzenia wszystkich 4 implantów poprzez tuleje w szablonie, a następnie usunięto szablon z jamy ustnej i usunięto pozostałe zęby.

Po osiągnieciu stabilizacji pierwotnej implantów przykręcono multiunity i dopasowano pracę tymczasową.

Pacjentka kontynuowała antybiotykoterapię, którą rozpoczęła 2 dni przed wykonywanym zabiegiem.

Wykonano zdjęcia celowane rtg kontrolne po zabiegu oraz rtg pantomograficzne 2 dni po.

Dwa dni po zabiegu pacjentka zgłosiła się na wizytę kontrolną. Nie zaobserwowano obrzęku, w wywiadzie podano jedynie niewielkie dolegliwości bólowe.

WNIOSKI

Najnowszym osiągnięciem implantologii jest możliwość precyzyjnego pozycjonowania implantów

w trójwymiarowej rekonstrukcji tkani kostnej pacjenta uzyskiwanej dzięki cyfrowej diagnostyce 3D. Dostępne systemy nawigacyjne minimalizują ryzyko potencjalnych komplikacji podczas chirurgicznego i protetycznego etapu leczenia. Wpływają na przewidywalność pracy, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo oraz minimalizują czas pracy lekarza .Jednocześnie pozwalają na małą inwazyjność wykonywanego zabiegu (niewielka traumatyzacja tkanki miękkiej i kostnej). Dzięki planowaniu nawigacyjnemu już przez zabiegiem laboratorium protetyczne może wykonać tymczasową pracę protetyczną odzwierciedlającą pracę docelowa.

Jednak nadal trzeba pamiętać, że nie zawsze może wszystko iść zgodnie z planem i być elastycznym i czujnym podczas zabiegu. U mnie trudnością było wprowadzenie wierteł na pełną głębokość z powodu wysokości szablonu i obecności zębów, nawierty dokończyłam na pełną długość zdejmując szablon.

Korzystałam wcześniej z innego systemu, gdzie trzeba było używać łyżek do tulei co znacznie utrudniało mi pracę. System ICX Magellan jest bardziej przyjazny dla użytkownika. Jednocześnie minusem była niemożność użycia wierteł zagęszczających kość, obecnie staram się odchodzić od typowych wierteł chirurgicznych ścinających kość.

Zdjęcie pantomograficzne pacjentki przed zabiegiem.

Dopasowanie szablonu w ustach pacjentki, po usunięciu części zębów.

Usunięcie sluzówki po użyciu punch’a, ocena po wyjęciu szablonu.

Przymierzenie i dopasowanie pracy tymczasowej z odciążeniem.

Zdjęcie kontrolne pantomograficzne (jeden multiunit nie został przykręcony z powodu rozgwintowania śrubki od multiunitu- nie byłam w stanie ściągnąć go z modelu z analogu, przykręciłam później po jej wymianie).

 

PLANOWANIE

ZABIEG