PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON ICX-MAGELLAN IMPLANTACJA BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH ŻUCHWY

ZABIEG PRZEPROWADZIŁA: LEK. DENT. KATARZYNA BUSS-MALESZKA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENTYLION W ŁASKU

OPIS PRZYPADKU

Do gabinetu zgłosił się pacjent celem odbudowy braków zębów dolnych. Po wstępnej diagnostyce 3d CBCT i wywiadzie z pacjentem wiedzieliśmy, że chcemy aby ten zabieg był zaplanowany jak najdokładniej, w możliwie najbardziej przewidywalny sposób. Dlatego zdecydowaliśmy się na wykonanie planu a następnie zabiegu z użyciem szablonu ICX-MAGELLAN ® .

Na pierwszym spotkaniu wykonaliśmy skany cyfrowe uzębienia pacjenta oraz zdjęcie 3D CBCT do wstępnej oceny warunków kostnych pod planowane uzupełnienie protetyczne. W kolejnym kroku drogą elektroniczną został zaplanowany zabieg w Centrum Planowania Szablonów ICX-Magellan® przez specjalistę w tym zakresie wraz z lekarzem prowadzącym pacjenta. Po kilku dniach do gabinetu został dostarczony zestaw zabiegowy. W skład zestawu wchodziły:
implanty dedykowane rozmiarem do warunków kostnych pacjenta,
śruby zamykające,
śruby gojące,
szablon zabiegowy oraz
opis planowanego zabiegu wraz z sekwencją wierteł.

Zabieg został przeprowadzony planowo i bez zbędnych niespodzianek. W pierwszym etapie po podaniu znieczulenia został przymierzony szablon. Jego dokładne
przyleganie do zębów pacjenta oraz charakterystyczny „klik”, kiedy został założony na swoje miejsce, dały nam gwarancje przeprowadzenia zabiegu z sukcesem. Następnie przy użyciu sztancy do tkanek miękkich zostały przygotowane miejsca pod implanty.

Dwa wiertła pilotowe i tory wprowadzenia dla wierteł kształtujących łoże implantu gotowe. Na uwagę zwraca budowa wierteł z kasety dedykowanej do pracy z
szablonem ICX-MAGELLAN®. Wiertła w miejscach tulei stabilizującej w szablonie posiada spiralnie skręcone rowki co poprawia chłodzenie w trakcie zabiegu. Dodatkowo elementy stabilizujące wiertła dokładnie przylegają do szablonu, dzięki czemu nie ma możliwości wykonania innej preparacji pod implant niż była zaplanowana.

Kolejny krok to preparacja łoża pod implanty. W zaplanowanym zabiegu wystarczyły dwa wiertła dedykowane do gęstości kości o długości 8 mm i 10 mm. I już
można było zakładać implanty w przygotowane miejsca. Samo założenie również odbyło się przy użyciu szablonu. Tuleje w szablonie maja zewnętrznie kształt sześciokąta. Podczas zakładania implantu, przenośnik w swej górnej części rownież posiada sześciokąt co pozwala dokładnie złożyć oba elementy tak, aby implant był założony na pewno w swoim zaplanowanym miejscu, również uwzględniając głębokość jego pogrążenia w kości.

Po przeprowadzonym zabiegu zostało wykonane kontrolne 3D CBCT celem oceny poprawności wykonania zabiegu. Po ocenie badania przyszedł czas na wnioski. Zabieg został przeprowadzony zgodnie z zaplanowanymi wcześniej pozycjami implantów. Wioski nasuwają się same- warto tak leczyć naszych pacjentów. Obecne współcześnie technologie umożliwiają nam bardzo przewidywalne leczenie. Poniższa lista zalet zabiegu dla pacjentów i lekarzy rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Zalety zabiegu dla pacjenta
krótki czas zabiegu,
praktycznie bezkrwawy zabieg, brak ran dziąsła po zabiegu, brak szycia
brak zaniku kości w wyniku odwarstwiania dziąsła w trakcie zabiegu,
brak dolegliwości bólowych pozabiegowych, które zazwyczaj wynikają z potrzeby
odwarstwienia tkanek miękkich do zabiegu,
brak potrzeby kilku wizyt kontrolnych, gdyż przebieg gojenia jest bardzo szybki

Zalety zabiegu dla lekarza
przewidywalność procedury założenia implantu,
dokładnie zaplanowane pozycje implantów umożliwią wykonanie idealnych prac
protetycznych
szybki czas wykonania procedury
większy komfort zarówno dla lekarza jak i pacjenta

PLANOWANIE

ZABIEG