PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON – IMPLANTACJA BEZZĘBNEJ SZCZĘKI

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. DENT. JAKUB HORYŃ

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA W OLSZTYNIE

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka zgłosiła się z powodu uogólnionego rozchwiania zębów szczęki i żuchwy.
W badaniu stwierdzono przewlekłe zapalenie przyzębia, rozchwianie zębów II/III stopnia.
Po rozmowie z pacjentką podjęto decyzję o ekstrakcji wszystkich zębów i wykonaniu protez na lokatorach na czterech implantach (w szczęce i w żuchwie).
W pierwszym zabiegu usunięto wszystkie zęby, wykonano implantację natychmiastową w żuchwie, oddano protezy natychmiastowe.
Po wygojeniu tkanek miękkich w szczęce wykonano implantację czterech implantów przy użyciu szablonu.

Zdjęcia pochodzą z zabiegu wszczepienia implantów w szczęce.
Kolejne etapy przed nami.

PLANOWANIE

ZABIEG