PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON  WSZYSTKIE IMPLANTY W SZCZĘCE

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. STOM. BARTŁOMIEJ FAMULSKI

PERFECT-DENT W BEŁCHATOWIE

OPIS PRZYPADKU

Wykonano zabieg rekonstrukcji kości szczękowej lewej oraz prawej bloczkami kostnymi alloplastycznymi , do mocowania wykorzystano śruby osteosynytezy oraz PRF. Po 3 miesiącach wykonano badanie CBCT oraz planowanie wszczepienia 4 implantów w szczęce z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego. Usunięto śruby osteosyntezy – 5szt.

Kolejno wykonano zabieg wszczepienna 4 implantów w szczęce z wykorzystaniem szablonu implantologicznego , szycie rany 5/0. Implanty:
14 – 4,1/10
12 – 4,1/10
23 – 3,75/10
21 – 4,1/8

Po okresie wgojenia /osteointegracji implantów wykonano zabieg odsłonięcia implantów i montaż śrub gojących. Następnie wykonano pracę protetyczną typu all-on-icx – most na podbudowie z materiału bio-HPP, korony kompozyt wielowarstwowy frezowany w technice CAD/CAM.

W celu wykonania szkieletu pracy protetycznej zastosowaliśmy jeden z najnowocześniejszych materiałów o nazwie Bio-HPP – jest to bioniczny materiał o parametrach fizycznych i mechanicznych najbardziej zbliżony do kości ludzkiej. Dzięki zastosowaniu najnowszych materiałów protetycznych zostało wykonane licowanie nadające kształt i kolor przyszłym zębom.

PLANOWANIE

ZABIEG