PRZYPADKI MEDYCZNE

Implantacja natychmiastowa 6 implantów przy użyciu szablonu implantologicznego

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: dr Ihor Velykyy 

Gabinet stomatologiczny-Pracownia Uśmiechu w Rzeszowie

OPIS PRZYPADKU

W znieczuleniu została zamontowana za pomocą pinów górna część szablonu.

Zostały usunięte zęby od 13 do 23 i ząb 16.

Została zamontowana dolna część szablonu za pomocą której, zostały wykonane nawierty pod implanty oraz wszczepione implanty.

Uzyskano pierwotną stabilizację na poziomie 40 nm, następnie założono śruby gojące.

Będzie wykonana proteza osiadająca na czas gojenia. W perspektywie most cyrkonowy na łącznikach Multi-Unit.

PLANOWANIE

ZABIEG