PRZYPADKI MEDYCZNE

IMPLANTACJA DWUSTRONNA SZCZĘKI PRZY UŻYCIU SYSTEMU ICX, SZABLONU ICX-MAGELLAN ORAZ PRF

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. DENT. MICHAŁ STRZAŁKA
MIŁOSNA DENTAL CLINIC W SULEJÓWKU

OPIS PRZYPADKU

Pacjent lat 70 zgłosił się do gabinetu w celu wykonania uzupełnień stałych. Dotychczasowe rozwiązanie tj. uzupełnienie ruchome stwarzało dla pacjenta duży dyskomfort.

Po wykonaniu badania CBCT i analizie struktury kostnej, zostały zamówione i wykonane szablony chirurgiczne w programie Magellan.
Do zabiegu wykorzystano wszczepy ICX, kość allogeniczną oraz aPRF.

Po wprowadzeniu 7 wszczepów rany pozabiegowe zostały zabezpieczone szwami, które zdjęliśmy po 14 dniach. Pacjent podaje niewielki dyskomfort tylko w miejscach regeneracji kostnej tj. I ćw okolica 14 i 15 przyjmował leki przeciwbólowe przez 2 dni. W innych miejscach implantacji brak jakiegokolwiek dyskomfortu.

PLANOWANIE

ZABIEG