PRZYPADKI MEDYCZNE

Przypadki medyczne – Implantacja braków 36 45 46 przy użyciu szablonu

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: dr KAROL CHODKOWSKI
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA CHIRURGICZNA KAROL CHODKOWSKI
SASKA DENTAL W WARSZAWIE

OPIS PRZYPADKU

Pacjent lat 74 zgłosił się do gabinetu w celu uzupełnienia braków międzyzębowych w żuchwie. Wykonano badanie radiologiczne – stożkową tomografię komputerową, a następnie zaplanowano leczenie implantoprotetyczne.

Na podstawie CBCT oraz skanu wewnątrzustnego dolnego łuku zębowego przygotowano szablon chirurgiczny celem przeprowadzenia zabiegu chirurgii nawigowanej. Zaplanowano i wykonano wszczepienie łącznie trzech implantów ICX, dwóch po stronie prawej w miejscu braku 45 w rozmiarze 4.1 x 8.0 mm i 46 w rozmiarze 4.1 x 10 mm oraz jednego po stronie lewej w miejscu braku 36 w rozmiarze 4.1 x 8.0 mm.

Zabieg wykonano w znieczuleniu nasiękowym 4% artykainą, implanty wprowadzono do poziomu kości (bone level). Następnie przykręcono śruby gojące do implantów 45,46 oraz śrubę zamykającą do implantu 36 z uwagi na niską stabilizację pierwotna <25Ncm. Wykonano pozabiegowe zdjęcie kontrolne pantomograficzne.

Tydzień później pacjent zgłosił się na wyznaczoną kontrolę, stwierdzono prawidłowe gojenie, brak bólu oraz brak obrzęku po zabiegu. Na następną kontrole pacjent zgłosił się po 14 dniach ,usunięto szwy z rany dziąsła po stronie lewej.Pacjent bardzo dobrze ocenił przeprowadzone leczenie chirurgiczne.

PLANOWANIE

ZABIEG