PRZYPADKI MEDYCZNE

Implantacja bezzębia przy użyciu szablonu

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: dr Joanna Porębska
GABINET STOMATOLOGICZNY JOANNA PORĘBSKA W WARSZAWIE

OPIS PRZYPADKU

Pacjent l.73 zgłosił się z problemami w użytkowaniu protez całkowitych – brak utrzymania . Z powodu bardzo dużego zaniku wyrostka zębodołowego zdecydowano się podjąć próbę poprawy utrzymania protez wykonując 4 implanty w żuchwie (2 w odc. przednim i 2 w ok.36 i 46) oraz 2 implanty w szczęce (w ok.13, 23) pod planowane lokatory.

Przed zabiegiem zostało wykonane badanie CBCT metodą DualScan  tz. CBCT pacjenta z protezami z naniesionymi markerami rtg w zgryzie z kęskiem zwarciowym  oraz oddzielnie CBCT samych protezy z markerami RTG na podstawce .

W pracowni 3Z wykonano szablony wraz z nakładkami imitującymi zęby z używanych protez , aby umożliwić stabilizację protez  na podłożu w położeniu z badania.
W pierwszym zabiegu wykonano zabieg wszczepienia  czterech implantów  w żuchwie przy użyciu szablonu, ustabilizowanego 3 pinami z zastosowaniem kasety do nawigacji.
W odc. przednim użyto dwa implanty Premium  4,1 x 10 mm,
w odc. bocznych implanty krótkie Premium Tissue Level 4,8x 6,5 mm oraz 4,8x 4,9 mm.

Zastosowanie szablonu u tego Pacjenta było ważne z powodu odpowiedniej lokalizacji implantów (złe warunki kostne i bliskość struktur anatomicznych- n. zębodołowy dolny) oraz potrzeby minimalnie inwazyjnego zabiegu (pacjent obciążony kardiologicznie, stos. leki przeciwzakrzepowe).

PLANOWANIE

ZABIEG