Published On: 2021-03-05|

Sympozjum Implantologiczne 2021

Regeneracja i estetyka w implantologii – wykłady i warsztaty praktyczne.

Niezwykle miło nam, zaprosić Państwa na III edycję Międzynarodowego Sympozjum Implantologicznego w Warszawie. Nowoczesne metody regeneracji w implantologii stają się fundamentem współczesnej implantologii oraz podstawą stomatologii estetycznej. Dlatego też w tym roku, nasze sympozjum poświęcamy różnym technikom odbudowy kości oraz zagadnieniom związanym z estetyką.

 

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA: >>> SYMPOZJUM.ICX.COM.PL <<<

 

Dzień 1
18.06 piątek – Warsztaty:
dr n. med. Rafał Dobrakowski – Trójwymiarowa rekonstrukcja kości z wykorzystaniem autogennych przeszczepów
prof. dr. Angelo Troedham – Chirurgia piezoelektryczna w codziennej praktyce implantologicznej – Małoinwazyjne zarządzanie regeneracją kości przy użyciu piezo: warsztat praktyczny
Dzień 2
19.06 sobota – Wykłady:
Prof. Nikos Donos (UK) – Sterowana regeneracja kości: od biologii po zastosowania kliniczne
Dr Nikos Madras (UK) – Diagnozowanie i leczenie Peri-implantitis
Dr Norman von Sternberg (Niemcy) – Nawigowana implantologia i złożone przypadki rozwiązywane w prosty sposób dzięki koncepcji tymczasowej odbudowy ICX Imperial oraz szablonów implantologicznych
Prof. D. Angelo Troedham (Austria) – Sinuslift bez tajemnic
lek. stom. Michał Szczutkowski – Pokrywanie recesji zębów – porównanie technik tunelowych i płata przesuniętego dokoronowo
dr n. med. Marek Adwent – Chirurgia zatok szczękowych w aspekcie leczenia implantologicznego

Udostępnij