PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON ICX-MAGELLAN – 3 IMPLANTY W ŻUCHWIE

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. DENT. MACIEJ MIESZCZAK
GABINET BOGURSCY W KOSZALINIE

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka lat 49 3 miesiące wcześniej zakończyła leczenie ortodontyczne. Zdecydowała się na uzupełnienie braków zębowych loco 34,36 i 44. Wykonano badanie CBCT żuchwy oraz pobrano wyciski, które następnie zeskanowano. Za pomocą programu nawigacyjnego Magellan zaprojektowaliśmy szablon który umocowaliśmy na własnych zębach pacjentki.

Szablon pasował idealnie. Preparację łoża pod implanty oraz wprowadzenie implantów loco 36 i 44 w całości wykonaliśmy przez szablon (preparacja bezpłatowa). Pod implant loco 34 mieliśmy przygotowaną w szablonie jedynie wąską tuleję pod wiertło pilotowe ze względu na zbyt małą ilość miejsca pomiędzy zębami. Po odpreparowaniu płata, spozycjonowano implant „z ręki” a ranę zaszyto. W przypadku wszystkich implantów zastosowano gojenie podśluzówkowe zaopatrując je wcześniej śrubami zamykającymi.

Wdrożono antybiotykoterapię i wykonano kontrolne CBCT.

Zabieg przebiegł sprawnie, bez żadnych komplikacji.

Na następny dzień pacjentka stawiła się na planowej wizycie kontrolnej. Była bardzo zadowolona, nie miała żadnych dolegliwości bólowych i dyskomfortu związanego z zabiegiem. Po 14 dniach zdjęliśmy szwy.

PLANOWANIE

ZABIEG