PRZYPADKI MEDYCZNE

SZABLON ICX-MAGELLAN IMPLANTACJA SZCZĘKI Z ZABIEGIEM PODNIESIENIA ZATOKI

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. STOM. MACIEJ ZIELIŃSKI
DENTYLION ŁASK

OPIS PRZYPADKU

Do gabinetu zgłosiła się 49 letnia pacjentka z uzębieniem resztkowym w szczęce oraz mostem na implantach w żuchwie  wykonanym około 4 lata wcześniej w innym gabinecie.

Pacjentka korzystała ze starej protezy osiadającej w szczęce posiadającej otwory po wcześniej usuniętych zębach. Proteza trzymała się jedynie na kleju do protez.

Zdecydowano  usunąć ząb 27 oraz korzeń po zębie 24 uzyskując bezzębna szczękę.

Wykonano wyciski w celu wykonania protezy całkowitej natychmiastowej oraz płyty protezy ze znacznikami radiologicznymi.

Na kolejnej wizycie  oddano protezę całkowitą i dopasowano ją do zgryzu.

Wykonano CBCT z płytą podniebienną ze znacznikami radiologicznymi w jamie ustnej pacjentki oraz CBCT samej płyty protezy ze znacznikami w celu wykonania szablonu chirurgicznego dla bezzębnej szczęki.

Na podstawie uzyskanych obrazów wspólnie z projektantem z centrum ICX magellan zaplanowano rozmieszczenie implantów.

W okolicy  15  implant ICX plus 3,45 dł 10 mm zaplanowano umieścić natychmiastowo po podniesieniu zatoki szczękowej  metodą otwartego sinus liftu. Grubość kości rezydualnej w tym rejonie wynosiła 3,5- 4 mm.

w okolicy 13 Implant ICX plus 3,45 dł. 10 mm

w okolicy 22 icx plus 3,45 dł. 8mm

w okolicy 24 icx plus 3,45 dł. 8mm

Zabieg rozpoczęto od przymierzenia szablonu który przylegał do bł. śluzowej bardzo stabilnie i nie odstawał od podniebienia na granicy podniebienia twardego i miękkiego.

Podano znieczulenie nasiękowe citocartin 100. Przypinowano szablon chirurgiczny trzema pinamiu mocującymi. Wszczepiono pierwsze trzy implanty (lok. 24,22,13)  metodą bezpłatową wykonując dostęp do kości przy użyciu wiertła punch. Odcięte tą metodą pełne płaty wyjęto z wiertła i przełożono do naczynia z solą fizjologiczną w celu późniejszego przyszycia gdyż implanty zaplanowano goić metoda zamknietą. Po wprowadzeniu pierwszych 3 wszczepów (14,22,13) zdjęto szablon i wykonano cbct kontrolne.

Pozycja implantów była zgodna z planem.

Następnie wykonano cięcie Partscha w celu odsłonięcia przedniej ściany prawej zatoki szczękowej i wykonania sinusliftu. Do zabiegu podniesienia zatoki szczękowej użyto natywnej błony Pericardium membrane pod bł. Shneidera i do zamknięcia okienka oraz ksenograft Sinoss Graft 0,5-1mm. Dla dodatkowego ustabilizowania membrany zamykającej dostęp do zatoki szczękowej zastosowano jeden pin tytanowy.

Powtórnie założono szablon chirurgiczny i analogiczną metoda jak poprzednio umieszczono ostatni implant ICX plus 3,45 dł. 10mm zamknięto śruba zamykająca, założono szwy nieresorbowalne nylonowe 6,0 i wykonano cbct kontrolne.

Podsumowując, zabieg przebiegł bardzo sprawnie i całkowity czas pacjentki na fotelu nie przekroczył 2 godzin, co z pewnością byłoby nie możliwe bez szablonu chirurgicznego.

Dodatkowo pozycjonowanie implantów również było znacznie ułatwione gdyż przy braku punktów odniesienia w trakcie zabiegu na bezzębnej szczęce znacznie łatwiej jest o pomyłkę przy pozycjonowaniu wszczepów.

Wizyty kontrolne odbyły się po 3 oraz po 10 dniach. Gojenie było prawidłowe. Pacjentka zniosła zabieg bardzo dobrze.

PLANOWANIE

ZABIEG