Dr Marek Markiewicz

marek markiewicz

Współwłaściciel i współzałożyciel Kliniki Perfect Smile.
ekspert ds. implantologii stomatologicznej DIPLOMATE ICOI/DGOI

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale lekarsko-dentystycznym. Od 2008 roku prowadzi, wraz z przyjacielem i wspólnikiem dr Tomaszem Zarańskim, jedną z najlepszych i najnowocześniej wyposażonych klinik stomatologicznych w regionie pomorskim. Wspólne pasje i zainteresowania wspólników są siłą napędową rozwoju i doprowadziły do wprowadzenia wielu innowacji w kształcie i funkcjonowaniu Kliniki Uśmiechu Perfect Smile. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i kursach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych prowadzonych przez największe światowe autorytety, takie jak dr Carl Misch, dr Maurice Salama, dr K.Valavanis, prof. Ady Palti.

Dr Marek Markiewicz specjalizuje się w implantologii, chirurgii stomatologicznej, protetyce oraz stomatologii estetycznej.
Aktywny członek stowarzyszeń implantologicznych:
 Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne PSI,
 Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie DGOI,
 International Congress of Oral Implantologists ICOI.

 

 

Dr Bartosz Startek

bartosz startek

Doświadczony lekarz na co dzień kierujący własną praktyką stomatologiczną w Bolesławcu.

Absolwent wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Staż podyplomowy odbył w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu SPZOZ pod przywództwem Dr. Krzysztofa Pakulskiego (ordynatora oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego), który nauczył doktora postępowania z zębami ósmymi zatrzymanymi i wprowadził w podstawy chirurgii.

Uczestnik licznych kursów, kongresów oraz zjazdów zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2013 roku przystąpił do krajowego konkursu na rozpoczęcie 6. letniego szkolenia specjalistycznego z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Spośród jedynie dwóch dostępnych miejsc w kraju, rekrutowanych dwa razy do roku, w oparciu o wyniki egzaminu, przyznano mu miejsce specjalizacyjne na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Nowe miejsce zapoczątkowało lawinę kolejnych zawodowych wyzwań. Pan Prof. dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski wprowadził doktora w życie Oddziału i umożliwił wykonywanie procedur chirurgicznych, wcześniej obserwowanych na slajdach tzw. zaawansowanych kursów.

W 2014 roku przeniósł się na Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, gdzie pod skrzydłami dr n. med. Romana Sadowskiego specjalizuje się w zakresie leczenia złamań trzewioczaszki, chirurgii ortognatycznej, onkologicznej, rekonstrukcyjnej, plastycznej. Na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Opolu po dzień dzisiejszy rozwija swoją pasję, a jej owocami jest, między innymi, autorski system narzędzi do przeszczepów kostnych oraz sterowanej regeneracji kostnej produkowany w Portugalii.

W 2015 roku odbył stypendium w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Carla Gustava w Dreźnie (Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Günter Lauer).

W 2016 roku podpisał umowę z Kliniką Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w Gliwicach (Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski), gdzie podnosi swoje umiejętności z zakresu chirurgii onkologicznej oraz uczy się mikrochirurgii rekonstrukcyjnej.

 

Dr n.med. Jacek Bednarski

jacek bednarski zdjęcie

dr n.med. Endodonta, Pedodonta, Implantolog

 

Pasjonat stomatologicznego zastosowania fotografii pomagającej w planowaniu i ocenie efektów leczenia. Autor lub współautor ponad 20 publikacji na temat lecznia endodontycznego i kontaktu pacjent-lekarz, które ukazały się w recenzowanych czasopismach polskich i zagraniczych.

 

Edukacja i kwalifikacje:

od 2009 własna praktyka stomatologiczna

2008 – 2012 Śląski Uniwersytet Medyczny, dr n. med. Endodoncja
2002 – 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny, lekarz dentysta specj. pedodoncja

od 2013 członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego i International Congress of Oral Implantologists
od 2009 członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i European Society of Endodontics


Dr Lothar Kluba M.Sc.

dr Lothar Kluba M.Sc. zdjęcie

Master of Science in Oral Implantology,

Master of Science in Periodontology,

specjalność: implantologia, periodontologia

 

Doświadczony lekarz na co dzień kierujący własną praktyką stomatologiczną w Düsseldorfie.

 

Edukacja i kwalifikacje:

1979 - 1981 Technik Medyczny
1981 - 1983 Stypendium Fundacji Otto Benecke
1983 - 1986 Studia Medycyny, Tübingen
1986 - 1988 Studia Filologii i Historii, Tübingen
1988 - 1993 Studia Stomatologii, Münster i Tübingen
2007 - 2009 Master Program "Master of Science in Oral Implantology" Steinbeis University w Berlinie
2015 - 2017 Master Program "Master of Science in Parodontologie" Steinbeis University w Berlinie

Przebieg pracy zawodowej:
1993 - 1996 Działalność w praktykach w Nagold i Essen, ze szczególnym naciskiem na implantologię, periodontologię
1996 Otwarcie własnej praktyki stomatologicznej w Düsseldorfie

Kwalifikacje:
Implantologia, diagnostyka funkcjonalna, leczenie kanałowe, regularne szkolenia w zakresie stomatologii estetycznej, periodontologii, piezochirurgii i leczenia laserem.

Członkostwa w społecznościach zawodowych:
Od 2004 r Członek międzynarodowego zespołu ekspertów mikro-inwazyjnej stomatologii w Zurychu.
Niemieckie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej DGZI
Niemieckie Towarzystwo Periodontologii DG PARO

Dr n. med. Przemysław Kopczyński

dr n med Przemysław Kopczyński zdjęcie

Kierownik Pracowni Miniimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

adiunkt; specjalność: implantologia

 

Bardzo doświadczony lekarz na co dzień kierujący Pracownią Miniimplantów Ortodontycznych w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Edukacja:

1981 - 1989 edukacja w Szkole Podstawowej nr 80 im. K. Makuszyńskiego w Poznaniu
1989 - 1993 edukacja w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zakończona egzaminem dojrzałości
1993 - 1998 edukacja w Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Stomatologii i w roku 1998 uzyskanie tytułu lekarza stomatologa
1998 - 1999 odbycie stażu podyplomowego w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu pod opieką Prof. dr hab. D. Kaźmierczak
od 1.X.1999 zatrudniony w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
od 1999 członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Sekcji Ortopedii Szczękowej
od VI. 2001 członek Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego
2009 - uzyskanie tytuł dr n. med. z zakresu ortodoncji
od 2009 roku członek Polskiego Towarzystwa Implantologicznego (PSI)
od 2009 roku członek Deutche Gesellschaft fur Orale Implatologie (DGOI)
od 2009 roku członek International Congress of Oral Implantologists (ICOI)

 

Kursy i szkolenia:

1. kurs ortodontyczny Prof. dr E.Witta "Czynnościowo - ortopedyczne metody leczenia wad zgryzu ze szczególnym uwzględnieniem bionatora" - kierownik naukowy Prof. dr hab. D. Kaźmierczak - 29.05.1999r.
2. kurs ortodontyczny Prof. dr H. U. Paulsena "Dystrakcja żuchwy za pomocą aparatu Herbsta. Autotransplantacja w leczeniu ortodontycznym." - kierownik naukowy Prof. dr hab. D. Kaźmierczak 13 luty 1999r.
3. kurs Prof. D. Ericson "Zastosowanie metody chemo - mechanicznej leczenia próchnicy systemem CARISOLV" - kierownik naukowy Prof. dr hab. M.Wierzbicka, 14.05.1999
4. kurs pt.: "Zastosowanie laserów biostymulacyjnych w stomatologii"
5. kurs ortodontyczny Prof. B.U.Zachrisson na temat "Planowanie leczenia: ekstrakcja czy dystalizacja? Periodontologia a leczenie ortodontyczne. Różne techniki ortodontyczne, leczenie techniką straight wire. Technika segmentowa." kierownik naukowy Prof. dr hab. A. Komorowska 16 - 17.11.2001
6. kurs doskonalący na temat "Zgryzy urazowe. Profilaktyka - szlifowanie zębów" kierownik naukowy Prof. dr hab. S. Włoch 21.09.2001
7. kurs ortodontyczny dra J. Fluttera "Nowe poglądy na eliminowanie nawyków ustnych i sterowanie procesem wyrzynania zębów stałych za pomocą nowoczesnego aparatu standardowego." kierownik naukowy Prof. dr hab. G. Śmiech-Słomkowska 2.02.2002.
8. kurs ortodontyczny Prof. B.H.Garcia "Ortopedia i ortodoncja na millenium sesja I" luty 2002 Warszawa
9. kurs ortodontyczny UNITEK 3M "Kurs wprowadzający do techniki MBT (McLaughlin, Bennett, Trevisi) - filozofia systemu" - wykładowca dr Lars Christensen, Kajetany marzec 2002
10. kurs ortodontyczny Prof. B.H. Garcia "Ortopedia i ortodoncja na millenium - sesja II." Warszawa ,czerwiec 2002
11. kurs ortodontyczny Prof. Mitsuhiko Hamada "Dwuetapowe leczenie ortodontyczne" - kierownik naukowy kursu Prof. dr hab. D. Kaźmierczak - Poznań 13.06.2002r.
12. kurs ortodontyczny Prof. B.H.Garcia "The Latest in Orthodontics & orthopedics for the Millennium - session III" - 8.10.2003 Warszawa
13. kurs ortodontyczny Prof. R. Nanda "Biomechanical strategies for contemporary orthodontic practice" - 15 - 16 listopad 2002, Poznań
14. kurs ortodontyczny Prof. M.Corbett "Light force & Functional occlusion to arch development and early treatment" - 24 - 25 październik 2003, Warszawa
15. kurs ortodontyczny Prof. W. Clark "Nowe horyzonty w ortodoncji i ortopedii szczękowej" - 23 wrzesień 2004 r. Warszawa
16. kurs ortodontyczny Prof. James McNamara "Ortodoncja i ortopedia zębowo twarzowa. Synteza metod leczenia." - 11-12.03.2005 Warszawa
17. Kurs ortodontyczny "Zastosowanie płytek termoformowalnych w laboratoriach technicznych i praktyce ortodontycznej", Poznań 22 lutego 2006
18. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zakończone egzaminem, 16.01.2006r.
19. kurs ortodontyczny "MIA - mikroimplanty jako wzmocnienie zakotwienia" prof. Park, 6-7 grudnia 2007
20. kurs teoretyczno - praktyczny "Odbudowy protetyczne wsparte na implantach - implanty Nobel Active", Poznań 29-30 marzec 2008 r.
21. kurs praktyczny "Techniki augmentacji wyrostka Sympozja jednoczesną implantacją", dr n.med. Mario Beretta, listopad 2008 r.
22. 2005 - 2006 Podyplomowego studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zakończone obroną pracy "Marketingowa koncepcja sprzedaży usług medycznych" marzec 2006
23. kurs : Implantologia w teorii i w praktyce. Radiologia. - Dolnośląskie Centrum Implantologii Stomatologicznej. dr Bożena Kalmiuk, dr n.med. Adam Zawada. Listopad 2009
24. kurs: Protetyka Implantologiczna - Zakład Protetyki Stomatologicznej i zaburzeń czynnościowych narządu żucia Uniwerytetu Medycznego w Łodzi. dr n.med .K.Andruch, prof. dr hab. n. med. M. Romanowicz - styczeń 2010
25. kurs: Planowanie w implantologii stomatologicznej. System planowania 3D. dr J. Zbożeń. luty 2010
26. kurs: Tkanki miękkie i estetyka w implantologii. Implantacja natychmiastowa i obciążenie natychmiastowe. dr n. med. M. Adwent, prof. dr hab. n. med. T. Cieślik. marzec 2010

 

Sympozja i konferencje:

1. konferencja naukowo - szkoleniowa Saldent 2002 "Endodoncja" kierownik naukowy Prof. dr hab. J. Stopa
2. udział w Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego - Szczecin VI. 2000r.
3. udział w 77 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Ghent w Belgii i od VI.2001 r. członek Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego
4. udział w XIV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej - Poznań IX. 2001r.
5. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt. Nowe spojrzenie na leczenie ortodontyczne. Prof. Francis Bassigny "Rozpoznanie ortodontyczne u małego dziecka - w uzębieniu mlecznym i mieszanym. Biomechanika - zastosowanie zasad w konstrukcji aparatów ortodontycznych. Badanie pacjenta w aspekcie leczenia ortodontycznego." Wrocław 7.11.2002 rok
6. aktywny udział w konferencji naukowo - szkoleniowej pt. "Biomateriały a środowisko jamy ustnej" - Saldent 2003, Poznań 20-21.03.2003
7. aktywny udział w 79 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Pradze - czerwiec 2003 .
8. aktywny udział w 7 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego "Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy" 25 - 28.09.2003 Lublin
9. udział w II Konferencji Naukowo - Szkoleniowej SALMED 2004 "Zarządzanie przez jakość w medycznych laboratoriach diagnostycznych wobec wymagań Unii Europejskiej" - Poznań 18-19 marzec 2004
10. aktywny udział w konferencji naukowo - szkoleniowej "Nowoczesna praktyka stomatologiczna" - Saldent 2004, Poznań 19 - 20 marzec 2004
11. Konferencja naukowo - szkoleniowa "Ocena jakości w ochronie zdrowia" - Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Poznań 22.IX.2004r.
12. Zebranie naukowo - szkoleniowe Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS w Poznaniu - Poznań grudzień 2004
13. Aktywny udział w konferencji naukowo - szkoleniowa "Nowości stomatologii światowej" - Saldent 2005, Poznań 20-21.05.2005r.
14. Konferencja naukowo - szkoleniowa "Udział medycznego laboratorium w zintegrowanym procesie diagnostycznej obsługi pacjenta" - Poznań 4.10.2005r.
15. Konferencja naukowo - szkoleniowa "Profesjonalizm w ochronie zdrowia" - Akademia Medyczna im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań - Swarzędz 2 grudnia 2005r.
16. Zebranie naukowo - szkoleniowe Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS w Poznaniu - Poznań 15 grudzień 2005
17. Szkolenie "HCV można pokonać" - program szkoleń dla pracowników medycznych - Państwowa Inspekcja Sanitarna, Poznań 16 styczeń 2006
18. Konferencja naukowo - szkoleniowa " Jakość w medycznym laboratorium diagnostycznym" Poznań, 15 - 16 marzec 2006r.
19. Konferencja naukowo - szkoleniowa "Zarządzanie przez jakość medycznym laboratorium diagnostycznym i mikrobiologicznym" 12-14 marzec 2008
20. 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego - Wrocław 2009
21. Jubileusz 55-lecia powołania Katedry Ortodoncji UM w Poznaniu oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zespołowe leczenie wad narządu żucia u osób dorosłych - współczesne wielospecjalistyczne trendy". Poznań, 9-10 X 2009

Biomateriały

TRIAGEN LOGOGrupa produktów PlastBone® to wysokiej jakości biomateriały dla stomatologów do regeneracji tkanek twardych i miękkich wytwarzane na terenie UE (Włochy).

 

Materiał kościozastępczy pochodzenia naturalnego, bloczki kostne, membrany osierdziowe jak i pozostałe produkty w naszej ofercie gwarantują bezpieczeństwo oraz przewidywalność każdego zabiegu. >WIĘCEJ

 

Piezochirurgia

acteon

Piezochirurgia to innowacyjna technika chirurgii kostnej przeznaczona do stosowania w zabiegach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, implantologii, periodontologii, ortodoncji.

DOŚWIADCZENIE - wiedza i doświadczenie firmy SATELEC doceniane przez tysiące stomatologów,

SIŁA - moc, precyzja i bezpieczeństwo zabiegów chirurgicznych z ograniczeniem uszkodzenia tkanek miękkich,

PROSTOTA - wyłącznie podstawowe funkcje dla ułatwienia użytkowania. >WIĘCEJ

Narzędzia GBR

Zestawy narzędzi GBR - niezbędne do przeprowadzenia procedur Sterowanej Regeneracji Kości. Wysokiej jakość stal gwarantuje wytrzymałość narzędzi.  >WIĘCEJ

Lupy medyczne

logoMultiproducent i dystrybutor z ogromnym portfolio specjalizujący się w produkcji m.in. narzędzi pomocnych przy tworzeniu protez, artykulatorów, lup stomatologicznych, oświetlenia, mikrosilników, pinów i materiałów ściernych. Swą jakość potwierdza certyfikatami ISO 9001, ISO 13485 oraz CE. >WIĘCEJ