AMBASADOR ICX

Program „Zostań Ambasadorem ICX” to cykliczna akcja prowadzona przez 3Z Sp. z o.o., do której zapraszamy wybranych lekarzy z całego kraju, zajmujących się implantologią w praktyce. W ramach projektu nasi Ambasadorzy dzielą się wiedzą i prezentują przypadki wykonane z wykorzystaniem systemu implantologicznego ICX. Patronat naukowy nad akcją objęło Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

Więcej informacji o programie pod linkiem: ambasador.icx.com.pl >>

ICX IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA SZCZĘKI I ŻUCHWY Z UŻYCIEM SZABLONÓW CHIRURGICZNYCH

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. STOM. WOJCIECH RADWAŃSKI
KLINIKA STOMATOLOGICZNA AWODENT W WARSZAWIE

OPIS PRZYPADKU

Pacjent lat 60 zgłosił się do naszego gabinetu ze szczątkowym uzębieniem, wieloletnimi uzupełnieniami stałymi na zniszczonych filarach. Po wykonaniu CBCT opracowano plan leczenia. Wykonano szablony protetyczne umożliwiające dokładne umieszczenie implantów po wykonaniu sanacji jamy ustnej na jednym zabiegu.
Dzięki nawigacji komputerowej, szablonom umożliwiającym bardzo precyzyjne wprowadzenie implantów z uwzględnieniem gojenia otwartego wykonano zabieg na jednej wizycie, wprowadzając 12 implantów ICX.

Zaplanowano tymczasowe zaopatrzenie pacjenta w protezy akrylowe, na czas 6 miesięcy, tj zalecany czas przebudowy kostnej po implantacji natychmiastowej.
Dzięki właściwemu planowaniu, użyciu szablonów, oraz przewidywalnemu przebiegowi zabiegu, przeprowadzono implantację w szybkim czasie i bez problemów z pozycjonowaniem wprowadzonych wszczepów.
Pacjent nie miał żadnych powikłań pozabiegowych, po 14 dniach zdjęto szwy i zaopatrzono w protezy tymczasowe ruchome.

PLANOWANIE

ZABIEG