AMBASADOR ICX

Program „Zostań Ambasadorem ICX” to cykliczna akcja prowadzona przez 3Z Sp. z o.o., do której zapraszamy wybranych lekarzy z całego kraju, zajmujących się implantologią w praktyce. W ramach projektu nasi Ambasadorzy dzielą się wiedzą i prezentują przypadki wykonane z wykorzystaniem systemu implantologicznego ICX. Patronat naukowy nad akcją objęło Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

Więcej informacji o programie pod linkiem: ambasador.icx.com.pl >>

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW 4 ZĘBÓW TRZONOWYCH ŻUCHWY PRZY UŻYCIU SZABLONU IMPLANTOLOGICZNEGO ICX-MAGELLAN

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK.DENT. PIOTR JANOWICZ
FLASHDENT  GABINET STOMATOLOGICZNY W BRZEGU

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka lat 61 zgłosiła się do gabinetu celem uzupełnienia braków zębów bocznych w żuchwie. Wykonano badanie przy użyciu stożkowej tomografii komputerowej oraz skany cyfrowe uzębienia, dzięki czemu można było zaplanować zabieg z użyciem szablonu chirurgicznego ICX-Magellan.

Szablon ten umożliwia przeprowadzenie bezpłatowego, precyzyjnego, bezpiecznego i szybkiego zabiegu wszczepienia implantów.

Zaplanowano wszczepienie dwóch implantów ICX w żuchwie po stronie prawej oraz dwóch implantów po stronie lewej.

Po implantacji, zastosowano śruby zamykające i leczenie zamknięte. Tydzień po zabiegu pacjentka wykonała kontrolne zdjęcie panoramiczne. Pozycja implantów idealnie odpowiada tej zaplanowanej. Ostateczna praca protetyczna zostanie wykonana po 3 miesiącach od zabiegu.

Wnioski:

Szablon chirurgiczny ICX-Magellan umożliwia przeprowadzenie bezpłatowego (mniejsza traumatyzacja tkanek: miękkiej i twardej), precyzyjnego, bezpiecznego i szybkiego zabiegu wszczepienia implantów. Jest to korzystne rozwiązanie zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza wykonującego zabieg implantacji w możliwie jak najbardziej przewidywalnych warunkach.

PLANOWANIE

ZABIEG