AMBASADOR ICX

Program „Zostań Ambasadorem ICX” to cykliczna akcja prowadzona przez 3Z Sp. z o.o., do której zapraszamy wybranych lekarzy z całego kraju, zajmujących się implantologią w praktyce. W ramach projektu nasi Ambasadorzy dzielą się wiedzą i prezentują przypadki wykonane z wykorzystaniem systemu implantologicznego ICX. Patronat naukowy nad akcją objęło Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

Więcej informacji o programie pod linkiem: ambasador.icx.com.pl >>

SZABLON ICX-MAGELLAN IMPLANTACJA 6 IMPLANTÓW W BEZZĘBNEJ ŻUCHWIE

ZABIEG PRZEPROWADZIŁ: LEK. DENT. MICHAŁ MOKIJEWSKI
KLINIKA PLATINUM WE WROCŁAWIU

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka zgłosiła się do kliniki celem podjęcia leczenia w łuku dolnym. Obecnie użytkuje protezę dolną osiadającą, z której nie jest zadowolona i nie potrafi z nią funkcjonować. Wykonano badanie CBCT metodą DualScan tj. z protezą z markerami w jamie ustnej oraz samej protezy.

Biorąc pod uwagę oczekiwania i preferencje pacjentki zaplanowano wszczepienie sześciu implantów pod przyszłą pracę przykręcaną.

Z względu na chęć bardzo precyzyjnego pozycjonowania implantów zaplanowano zabieg z użyciem szablonu ICX-Magellan.

W dni zabiegu wykonano implantacje zgodnie z wcześniej wykonanym planem wszczepiając 4 implanty ICX 3.75/10mm w odcinku przednim. W odcinku bocznym, ze względu na ograniczoną wysokość wyrostka zastosowano implanty 6mm z rodzaju przezśluzówkowych. Całość zabiegu prowadzona była bezpłatowo, czas całej wizyty to 1h15min.

Pacjentka opuściła klinikę z dobrym samopoczuciem, w kontrolach po 2ch dniach oraz tygodniu nie stwierdzono powikłań, gojenie prawidłowe.

Dzięki zastosowaniu szablonu chirurgicznego możliwe było przeprowadzenie minimalnie inwazyjnego zabiegu, który w podejściu klasycznym oznaczałby rozległy zabieg z odwarstwieniem pełnych płatów, co mogło by skutkować większą ilością powikłań pozabiegowych oraz utrudnionym gojeniem.

PLANOWANIE

ZABIEG